Beats4Change

Hvert menneske er en kunstner

Beats4Change er et projektorienteret netværk, hvor folk bidrager med deres kreative evner til at øge bevidstheden om og finansiering af bæredygtig udvikling

Minimum 5.00 kr