Et bedre liv med musik

Et Bedre Liv Med Musik - arbejder for at få musik ind i behandlingen af mennesker. Verdens første Parkinson-Pod ligger klar.

Et Bedre Liv Med Musik - arbejder med musik som behandlingsform. Vi har netop introduceret Parkinson-Pod som er musik som bedrer Parkinson-ramtes gang-funktion betydeligt. Næste projekt er Halfdan og stjernerne. Musiske øvelser til børn som stammer. Længere fremme i tiden skal vi også kigge på musik til stres-ramte skolebørn med særligt fokus på gymnasier og eksamensperioder.

Minimum 10.00 kr