Leschly

Personligt Mæcenat for Henrik Leschly

Hvis du synes om de projekter som jeg har sat i søen - NetStationen (n.dk) DiGiDi (digidi.dk) Mæcen (maecen.com ) og senest SmartMediaFiles kan du støtte mig helt personligt her. På den måde vil min løn i mindre grad belaste disse projekter, og ultimativt kan jeg bliver frigjort til at realisere endnu flere af mine idéer. ;-)

Minimum 10.00 kr