Værenskunst

Ceremoni, intention, vibroakustisk terapi...

Nænsomhed, betænksomhed, skønhed, ærlighed, respekt, hjertelighed, stilhed, intuition, nærvær, ceremoni, given slip, øjeblikket, poesi, inspiration, interaktion, urkraft, kulturinnovation, samhørighed, selvstændighed, lyd, bevægelse, åndedræt, taknemmelighed, intention. Hvilken væren er din kunst? Skab den! Vær den! Del den!

Værenskunst er født ud af en længsel efter noget som kan være svært at finde og derfor må skabes. Kunsten at være. Ikke bare se ud, men være...autentisk. Vi er i øjeblikket og samtidig udvikler vi egenskaber, der kan sprede sig som ringe i vandet, sætte præg på flere, både øjeblikke og væsener. Resonans af vibration i vores fælles og individuelle værensdimension. Det betyder ikke så meget. Det der betyder noget er, at vi er og bliver som vi gerne vil se verden være. Vi udvikler det vi savner og giver det i gave til os selv og hinanden. Værenskunst - kunsten at være selv. Samværenskunst - kunsten at være sammen. Begge dele er vigtige og balance herimellem føles godt og brugbart. Derfor udvikler vi begge aspekter af vores væren. Sammen og hver for sig. Værensevolution! Nu! Vi tilbyder events, ceremonier, workshops og individuelle sessioner, der udforsker og udvilkler væren som kunstform.

Værenskunst ønsker at komme ud til mennesker der har brug for os. Vi ønsker at fremme den enkeltes velvære og skabe sammenhold, hvor det savnes. Vi bringer de værdier ud, som ikke normalt prioriteres i budgetter og vil hjælpe hvor der forsømmes og er behov. Vi bruger værktøjer som vibroakustisk terapi og undersøger hvordan det i samspil med fokus på specifikke intentioner, kan skabe konstruktive tankemønstre. Værktøjerne introduceres gennem workshops og ceremonier som knytter bånd og skaber sociale fælleskaber. Vi ønsker at dokumentere effekten af de metoder vi bruger og vil foretage kvalitativ og kvantitativ analyse, hvor det er muligt og tages godt imod. Som mæcen, vil du modtage opdateringer, gode nyheder og få indblik i hvor vi gør en forskel i menneskers liv. Det kan være på ungdomsinstitutioner, hjemløseenheder, hospitaler, i ældreplejen og i indstatser for sygemeldte og langtidsledige. Vi vil hjælpe mennekser i udkanten af samfundet, som har det svært, med at genfinde troen på sig selv og på os. Som mæcen vil du blive en del af et fællesskab og blive inviteret til særlige events, hvor vi både nyder godt af vores egne metoder og værktøjer, inviterer spændende mennesker til at lære os nyt og fejrer hinanden og den vej vi er på. Vi har noget at give. Lad det strømme gennem os.

Minimum 22.00 kr